Kategórie      
Novinky
Detská toaletná taška Boll ryba

Modrá toaletná taška Boll s 3-ma praktickými kapsami a pútkom pre zväčšenie. Rozmery: 14,5 x 21 x 4 cm, hmotnosť 100 g   Výrobca: Boll Kód: 2895046 Dostupnosť: skladom                                                                

viac
Akciové ponuky
 Predškolská taška Sb Herlitz Transformers
5,75 € bez DPH 6,90 € s DPH 12,90 € s DPH
 Sviečka na tortu číslo 7,ružová
0,33 € bez DPH 0,39 € s DPH 0,55 € s DPH
 Vianočné sklenené gule bordová 36 ks
1,83 € bez DPH 2,20 € s DPH 4,20 € s DPH
 Kravata Really wild 40
1,66 € bez DPH 1,99 € s DPH 3,50 € s DPH
 Sviečka v tvare 2
0,25 € bez DPH 0,30 € s DPH 0,60 € s DPH
 Hlavolam pyramída zaoblená
3,25 € bez DPH 3,90 € s DPH 4,90 € s DPH

Reklamačný poriadok

Úvod InformácieReklamačný poriadok

Ako postupovať pri reklamácii

 

1. Poškodenie tovaru pri preprave

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 1 dňa od doručenia).

Neprehliadnite - Skontrolujte, prosím, pri preberaní objednávky stav obalu zásielky, predovšetkým či nie je akýmkoľvek spôsobom porušená naša páska a nie je opravená.
V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Prípadne odporúčame prevziať balík a
ihneď ho otvoriť pred doručovateľom. Pokiaľ zásielku prevezmete a zistíte poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného
konania medzi Vami a doručovateľskou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad.
 

2. Vrátenie alebo výmena tovaru do 30 dní.

 

2.1 VRÁTENIE TOVARU

 

Milí zákazníci, ak tovar nespĺňa Vaše požiadavky,  môžete nám ho do 30 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom obale a nepoužitý vrátiť späť.

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č.
108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, nás  informovať vopred emailom.  

Reklamácie / Reklamačný poriadok 

V prípade, že bola na tovare nájdená závada, postupujte podľa nižšie uvedených bodov. 

Uplatňovanie reklamácie začína oznámením reklamácie s popisom reklamovaných vád dodávateľovi prostredníctvom e-mailovej adresy info.berinjela.shop@gmail.com.

 • Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na sídlo (Redimo, s.r.o. - baklazan.sk, ul.Svornosti 43, 82106 Bratislava) predávajúceho buď osobne, poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou.
 • Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Reklamovaný tovar musí byť dodaný očistený od nečistôt!
 • Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

 • Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

 • Predávajúci musí vybaviť reklamáciu (kladne alebo záporne) najneskôr do lehoty danej zákonom, ktorá je 30 dní. Pri prekročení tejto lehoty vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej čiastky.
 • Predávajúci posudzuje reklamáciu na základe pokynov stanovených výrobcom tovaru.
 • Predávajúci môže odoslať tovar na posúdenie výrobcovi, prípadne na odborné posúdenie.
 • V prípade uznania reklamácie predávajúci dodá nový alebo opravený tovar kupujúcemu.
 • Kupujúci nehradí náklady na dopravu.
 • Reklamovaný tovar neodosielajte na dobierku, NEBUDE PREVZATÝ.
 • Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Adresa pre doručenie :

Redimo spol.s.r.o.

ul.Svornosti 43

Bratislava

821 06 

 

 

Žiadame Vás, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

 

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak, bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet .

 

2.2 VÝMENA TOVARU:

Milí zákazníci,

ak tovar nespĺňa Vaše požiadavky a radi by ste vymenili za iný tovar, môžete nám ho do 30 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom obale a nepoužitý zaslať späť na výmenu.

 

POSTUP:

 

• Tovar nám  zašlite najneskôr do 30 dní od doručenia.

• Priložte list, kde uvediete:

• Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

• názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť po prípade farbu produktu, za
ktorý chcete tovar vymeniť.

•  číslo faktúry,

• Váš podpis a dátum.

• Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

• Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení
nepoškodil alebo nezašpinil.

• Adresa pre doručenie :

 

Redimo spol.s.r.o.

ul.Svornosti 43

Bratislava

821 06

 

POZOR: Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného(pozri dopravu)pre SR .

Pri výmene alebo vrátení  tovaru,  náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí zákazník/objednávateľ/.   

 

 

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie

 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí.
 • Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 • Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
 • Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to  kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. /Pri výmene tovaru si zákazník hradí náklady poštovného,
 • cesta k predávajúcemu/zaslanie chybného produktu/ a následne si hradí /zaslanie nového produktu/dobierka/výška poštovného/. Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe.
 • Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
 • Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.