Kategórie      
Novinky
Detská toaletná taška Boll ryba

Modrá toaletná taška Boll s 3-ma praktickými kapsami a pútkom pre zväčšenie. Rozmery: 14,5 x 21 x 4 cm, hmotnosť 100 g   Výrobca: Boll Kód: 2895046 Dostupnosť: skladom                                                                

viac
Akciové ponuky
 Temperové farby 18 ml/6 ks
2,67 € bez DPH 3,20 € s DPH 4,95 € s DPH
 Vystrelovacie konfety
1,92 € bez DPH 2,30 € s DPH 3,- € s DPH
 TEKUTÉ LEPIDLO UHU GLUE PEN 50 ml
0,75 € bez DPH 0,90 € s DPH 1,15 € s DPH
 Notes Minnie, linajkovaný
4,08 € bez DPH 4,90 € s DPH 7,50 € s DPH
 Herlitz púzdro Smart
3,29 € bez DPH 3,95 € s DPH 6,90 € s DPH
 Gélové pastelky set 12 farebné, základné+metalické farby
8,29 € bez DPH 9,95 € s DPH 13,95 € s DPH

Informácie

Obchodné podmienky  

 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Redimo, s.r.o., so sídlom na Píniovej 12 Bratislava, IČO:46 509 852, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č.:78868/B, DIČ:2023420641(ďalej len"predávajúci") a kupujúcim , ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail:

info.berinjela.shop@gmail.com

telefón: 0911 809 715

poštová adresa:

Ul.Svornosti 43

821 06 Bratislava

 

Orgán dozoru:

Slovenská
obchodná inšpekcia


Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

Tel.: 02/ 58272 172-3

Fax: 02/ 58272 170

E-mail: lubica.petiova@soi.sk,
anna.dubekova@soi.sk

 

VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.baklazan.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Objednávka 

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru  predávajúcim  kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia  objednávky. Za záväzné sa  považuje potvrdenie e-mailové, prípadne  telefonické, a to také, ktoré je  realizované po predchádzajúcom  odoslaní elektronickej objednávky  . Kontakt nutný k  potvrdeniu  objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a   termínu dodania požadovaného tovaru. Vyhradzujeme si právo zaslať neúplnú objednávku z dôvodu vypredania položky u nás alebo u našich dodávateľov. Predávajúcim potvrdená objednávka  (alebo  jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k  porušeniu  podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné  podmienky sa považujú  hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia  tovaru a jeho počet), cena za tovar  a prepravu, spôsob a termín  doručenia.

V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. Tovar/položka/ s označením dodacej doby "na objednávku" alebo tovar skladom/ u nás/ do 2-5 dní,  skladom do 3 dní, skladom do 5-7-10 dní značí, že tovar sa objedná na základe registrovanej obj. zákazníkom. Objednávku nie je možné zrušiť, ak je tovar na ceste, objednaný podľa vygenerovanej obj..

 

Prevzatie tovaru

 

Spôsob prevzatia tovaru si zákazník určí pri objednávke.

Telefonické informácie: všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré ssa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predajcu buď telefonicky alebo mailom.

 

Reklamné oznámenia kupujúcemu

 

Ak ste pri registrácii vybrali zaškrtávajúce políčko odobrať novinky, spoločnosť Redimo s.r.o.  je oprávnená zasielať Vám informácie o tovare, akciách a zmenách súvisiacich s internetovým obchodom Baklazan eshop zasielať na svoje náklady i reklamné oznámenia, a to i prostredníctvom elektronickej pošty. Takto šírená reklama sa nepovažuje za šírenie navyžiadanej reklamy, resp. reklamy, ktorá vedie k výdajom kupujúceho alebo ho obťažuje. Ak ju dostávať nechcete, stačí políčko odškrtnúť cez editáciu účtu.

 

Dopyt-ponuka

 

V prípade rozsiahlejších dodávok je možné vypracovať individuálnu ponuku v maximálnej možnej miere spĺňajúcu požiadavky kupujúceho.

 

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín odo dňa objednávky. Po tejto lehote je objednávka považovaná za záväznú. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, nereaguje na prich.hovory zo strany eshopu alebo SMS atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky, ďalšia objednávka(tovar) mu budú odoslané až po úhrade na bankový účet pradávajúceho.

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.  V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod) 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho: Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. 

 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.  

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info.berinjela.shop@gmail.com.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu, predložiť originál doklad o kúpe tovaru a uviesť číslo účtu, na ktorý bude vrátená platba.  

Tovar nepožitý a v pôvodnom obale prosíme doručiť na našu adresu Redimo, s.r.o. UL.svornosti 43 Bratislava, 82106.   

Ak tovar posielate späť na našu adresu, do balíka je potrebné pribaliť originál doklad o kúpe a IBAN na vrátenie platby.  

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). 

 

Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

 

Predávajúci vráti späť úhradu na účet najneskôr do 14 dní od vystavenia dobropisu.

 

Tovar prosíme posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na dobierku.  Zásielky na dobierku nebudú akceptované!!! i

  

V prípade, že si kupujúci objedná tovar na internetovom obchode www.baklazan.sk  a neprevezme si zásielku resp. zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu z dôvodu, že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zásielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi vzniká povinnosť uhradiť všetky náklady spojené obstaraním a zaslaním zásielky , ktoré vznikajú pri vrátení zásielky na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu www.baklazan.sk, ktoré je predávajúci povinný uhradiť pri vrátení neprevzatej zásielky.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

Tovar Vám doručíme až na miesto určenia, štandardne v pracovné dni. 

 

                         Pri nadrozmernom tovare sa cena prepravy stanovuje individuálne.  

 

Osobný odber tovaru objednaného cez internetový obchod Berinjela-shop je možné  prevziať v našom odbernom mieste na Ul.Svornosti 43, BA. 

 

Tovar si môžete vyzdvihnúť do 5 pracovných dní od oznámenia o doručení na odberné miesto Baklažan eshop. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar zaradený do predaja . V prípade nevyzdvihnutia objednaného tovaru na odbernom mieste je predajca oprávnený účtovať manipulačný poplatok za vybavenie a stornovanie objednávky vo výške 1,- €.

Na odber tovaru v Baklazan eshop Vás budeme informovať telefonicky alebo SMS správou. V prípade, ak ste informáciu o možnosti prevziať zásielku neobdržali viac ako 5 pracovných dní od objednávky, kontaktujte nás ešte pred návštevou predajne,  pracovníkov internetového obchodu emailom /telefonicky.

 

 

Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. i-ých štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.  V našom záujme, aby Vami objednaný tovar bol doručený čo v najkratšom čase, zvyčajne do 3 až 5 dní od objednávky, pri vypredaní položky a následnom objednaní sa môže doba doručenia predĺžiť.  V čase predvianočných nákupov a zvýšeného dopytu po tovare sa dodacia doba môže výrazne predĺžiť, o termíne dodania, Vás budeme informovať  telefonicky alebo emailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, nebol včas dodaný výrobcom a pod., alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej ďalšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný e-mailom, alebo telefonicky. Zákazník má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť.   

 

Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky telefonicky, emailom/sms.

 

Tovar je dodávaný prostredníctvom Zásielkovne/Kuriérskou spoločnosťou GLS/Slovenskou poštou* Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu na Dvojkrížnej 9 v Bratislave, len vo vopred dohodnutom termíne.

Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Ak je tovar dočasne nedostupný na sklade dodávateľa, bude Vám navrhnutá alternatíva, alebo máte možnosť na tovar počkať, keď sa opäť naskladní, alebo sa objednávka stornuje.

 

Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave. Zásielky sú poistené a dopravca prepravná spoločnosti ručí za tovar.
V prípade, že si odvoz tovaru zabezpečí kupujúci, predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri preprave tohto tovaru.

Ak nie je pri tovare napísané Na sklade, je potrebné tovar objednať u dodávateľov. Takýto tovar zasielame od 2 do 15 pracovných dní, podľa dostupnosti na skladoch dodávateľov.

 

  

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený na internetovom obchode www.baklazan.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Redimo, s.r.o., je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Uplatňovanie reklamácie začína oznámením reklamácie s popisom reklamovaných vád dodávateľovi prostredníctvom e-mailovej adresy info.berinjela.shop@gmail.com.


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Redimo, s.r.o., ul.Svornosti 43,  821 06 Bratislava

 

 VRÁTENIE TOVARU do 30 dní

 

Milí zákazníci, ak tovar nespĺňa Vaše požiadavky,  môžete nám ho do 30 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom obale a nepoužitý vrátiť späť.

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č.
108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, nás  informovať vopred emailom.  

Reklamácie / Reklamačný poriadok 

V prípade, že bola na tovare nájdená závada, postupujte podľa nižšie uvedených bodov. 

Uplatňovanie reklamácie začína oznámením reklamácie s popisom reklamovaných vád dodávateľovi prostredníctvom e-mailovej adresy info.berinjela.shop@gmail.com.

 • Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na sídlo (Redimo, s.r.o. - baklazan.sk, ul.Svornosti 43, 82106 Bratislava) predávajúceho buď osobne, poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou.
 • Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Reklamovaný tovar musí byť dodaný očistený od nečistôt!
 • Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

 • Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

 • Predávajúci musí vybaviť reklamáciu (kladne alebo záporne) najneskôr do lehoty danej zákonom, ktorá je 30 dní. Pri prekročení tejto lehoty vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej čiastky.
 • Predávajúci posudzuje reklamáciu na základe pokynov stanovených výrobcom tovaru.
 • Predávajúci môže odoslať tovar na posúdenie výrobcovi, prípadne na odborné posúdenie.
 • V prípade uznania reklamácie predávajúci dodá nový alebo opravený tovar kupujúcemu.
 • Kupujúci nehradí náklady na dopravu.
 • Reklamovaný tovar neodosielajte na dobierku, NEBUDE PREVZATÝ.
 • Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Adresa pre doručenie :

Redimo spol.s.r.o.

ul.Svornosti 43

Bratislava

821 06 

 

 

Žiadame Vás, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

 

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak, bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet .

 

2.2 VÝMENA TOVARU:

Milí zákazníci,

ak tovar nespĺňa Vaše požiadavky a radi by ste vymenili za iný tovar, môžete nám ho do 30 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom obale a nepoužitý zaslať späť na výmenu.

 

POSTUP:

 

• Tovar nám  zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

• Priložte list, kde uvediete:

• Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

• názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť po prípade farbu produktu, za
ktorý chcete tovar vymeniť.

•  číslo faktúry,

• Váš podpis a dátum.

• Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

• Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení
nepoškodil alebo nezašpinil.

• Adresa pre doručenie :

 

Redimo spol.s.r.o.

ul.Svornosti 43

Bratislava

821 06

 

POZOR: Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného(pozri dopravu)pre SR .

Pri výmene alebo vrátení  tovaru,  náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí zákazník/objednávateľ/.   

 

 

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie

 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí.
 • Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 • Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
 • Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to  kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. /Pri výmene tovaru si zákazník hradí náklady poštovného,
 • cesta k predávajúcemu/zaslanie chybného produktu/ a následne si hradí /zaslanie nového produktu/dobierka/výška poštovného/. Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe.
 • Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
 • Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.